CGNET.cz

Začínáme

Při podpisu smlouvy nebo aktivaci zvoleného internetového tarifu obdržíte přístupové údaje do Vaší osobní sekce Můj CGNET.cz

Pokud jste se do osobní sekce Můj CGNET.cz zaregistroval/a předem sám/a, sdělte neprodleně zástupci CGNETu svoje Uživatelské jméno

Heslo do Vaší osobní sekce Můj CGNET.cz si po přihlášení můžete kdykoliv změnit.

Jak to funguje

Předplaťte si naše služby libovolnou peněžní částkou:

 a) bezhotovostní úhradou na náš účet 0390952399 / 0800 (variabilní symbol obdržíte při podpisu smlouvy nebo aktivaci zvoleného internetového tarifu, on-line ho máte k dispozici ve Vaší osobní sekci Můj CGNET.cz)

 b) hotovostní úhradou na našem kontaktním místě CGNET.cz - adresa Přerubenice 44, 27054 Přerubenice (pondělí - neděle 09.00 - 20.00 hod.)

 Aktuální stav Vašich plateb můžete on-line sledovat ve Vaší osobní sekci Můj CGNET.cz (platí jen pro předplatitele kreditu).

Za každé uplynulé období (zpravidla 1 měsíc) využívání internetu v síti CGNET.cz Vám z Vašeho předplaceného kreditu bude počátkem následujícího období odečtena peněžní částka odpovídající sazbě u Vámi zvoleného tarifu - v den čerpání přednabitého kreditu (peněžní částky) je tedy nutné mít dostatečný kredit ! Příslušný den v měsíci, kdy bude peněžní částka z Vašeho přednabitého kreditu pravidelně odečtena, je zobrazen ve Vaší osobní sekci Můj CGNET.cz. Do 15 dnů od obdržení platby na náš účet Vám bude vystaven daňový doklad ve formátu .PDF, který ke stažení a vytištění naleznete ve Vaší osobní sekci Můj CGNET.cz.

Vámi zvolený tarif A5 - A30 můžete kdykoliv e-mailem nebo telefonicky změnit na jiný s platností od začátku následujícího období. Pokud je na Vámi využívaný tarif vázána případná akční sleva, můžete tak učinit až po uplynutí doby, kterou je čerpání příslušné slevy podmíněno. Toto ustanovení neplatí, jedná-li se o přechod na vyšší tarif.

 

Tarif Víkend (Pá - Ne) - musíte mít přednabitý kredit

Předpokladem pro aktivaci je mít předem uzavřenou smlouvu na využívání tarifu Víkend a dostatečný kredit na Vašem CGNET.cz kontě. Za každý uplynulý víkend (počítáno Pá 00:00 až Ne 23:59) Vám bude (v případě zaznamenaného datového trafiku) stržena přednabitá částka odpovídající sazbě Vámi zvoleného tarifu Víkend 5 - Víkend 30. Typ tarifu můžete měnit každý víkend. Pro změnu tarifu kontaktujte naše obchodní oddělení.

Tarif Sezóna - musíte mít přednabitý kredit

Předpokladem pro aktivaci je mít předem uzavřenou smlouvu na využívání tarifu Sezóna a dostatečný kredit na Vašem CGNET.cz kontě. Za každé uplynulé měsíční období (například 10. července - 9. srpna) Vám bude stržena přednabitá částka odpovídající sazbě Vámi zvoleného tarifu Sezóna 5 - Sezóna 30. Tento tarif lze aktivovat minimálně na 1 měsíc a maximálně na 6 měsíců v příslušném kalendářním roce (pohyblivý začátek měsíčního období). Typ tarifu můžete měnit každý měsíc. Pro aktivaci / deaktivaci / změnu tarifu kontaktujte naše obchodní oddělení. 

Tarif Den (Po, Út, St či Čt) - musíte mít přednabitý kredit, lze jen k tarifům Víkend a Sezóna

Předpokladem pro aktivaci je mít předem uzavřenou smlouvu na využívání tarifu Víkend / Sezona a dostatečný kredit na Vašem CGNET.cz kontě. Za každý den (Po, Út, St či Čt) Vám bude (v případě zaznamenaného datového trafiku)  stržena přednabitá částka odpovídající sazbě Vámi zvoleného tarifu Den 5 - Den 30. Typ tarifu můžete vždy měnit. Pro změnu tarifu kontaktujte naše obchodní oddělení.

 

Přehled sankcí při prodlení plateb za poskytnutou Službu IP

Za každé uplynulé období (zpravidla 1 měsíc) využívání internetu v síti CGNET.cz Vám bude počátkem následujícího období odečtena peněžní částka odpovídající sazbě u Vámi zvoleného tarifu.

Příklad:

Smlouvu na trvalé využívání internetu v síti CGNET.cz jste uzavřeli 18. srpna. Na náš bankovní účet je nutné kdykoliv v průběhu následujícího měsíčního období využívání, nejpozději však 17. září, zaslat peněžní částku minimálně ve výši odpovídající sazbě sjednaného tarifu. Pokud se tak stalo, 18. září Vám bude příslušná částka zaúčtována. Do 15 dnů od data obdržení platby na náš účet Vám bude vystaven daňový doklad ve formátu .PDF, který ke stažení a vytištění naleznete ve Vaší osobní sekci Můj CGNET.cz.

Sankce za prodlení plateb za poskytnutou Službu IP:

1. den po splatnosti platby       SMS upomínka s informací o prodlení platby

7. den po splatnosti platby       SMS upomínka s uvedením termínu úhrady a termínu případného odpojení

14. den po splatnosti platby     odpojení internetu

Opětovné připojení                   po úhradě celé dlužné částky a po úhradě nákladů poskytovatele na opětovné připojení uživatele k internetu ve výši 100 Kč, v termínu zpravidla do 24 hod. od úhrady

UPOZORNĚNÍ - neustále se opakující prodlení plateb uživatele za poskytnutou Službu IP podstatně navyšují provozní náklady poskytovatele a jsou oprávněným důvodem k jednostrannému vypovězení Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací - připojení k síti internet.

Facebook

Kulturní vyžití

Česko na dlani

RYCHLOST.CZ - test připojení internetu, databáze internetového připojení, diskuzní fórum